IPv6

Om in de toekomst het tekort aan IP adressen op te vangen, is een nieuwe versie van het Internet Protocol bedacht: IP versie 6. Er zal geschikte apparatuur moeten worden gebruikt, om IPv6 te kunnen gebruiken. Deze router beschikt over IPv6 en maakt tevens gebruik van IPv4 (dual stack). IPv4 en IPv6 kunnen simultaan naast elkaar gebruikt worden, waardoor IPv4 en IPv6 netwerkapparatuur in hetzelfde netwerk actief kunnen zijn.

Internet Protocol versie 6 (IPv6) is het Internet Protocol dat IPv4 opvolgt. Doordat het aantal IP adressen met IPv4 beperkt is, zullen internet providers op korte termijn overgaan op het nieuwe IPv6. Deze overgang betekent dat ook de netwerkapparatuur IPv6 moet gaan ondersteunen.

De router heeft vier verschillende IPv6 WAN connectie types. Link local only, Statisch IPv6, DHCPv6 Client en Tunnel setup protocol client (TSPC).

Met de tunnel setup protocol client (TSPC) kan eenvoudig een verbinding worden opgezet naar een IPv6 netwerk. Indien er IPv4 WAN connectie is, kan met een gratis account bij diverse IPv6 tunnel brokers een IPv6 account worden verkregen. Er wordt van de tunnel broker een publiek IPv6 IP adres ontvangen en een IPv6 prefix. Na het ontvangen van de IPv6 prefix en het starten van de router advertisement daemon (RADVD) kan een werkstation achter de router direct verbinding maken met het IPv6 internet.

De router heeft twee daemons voor de LAN zijde van de IPv6 configuratie. De eerste is RADVD (stateless) en de tweede is DHCPv6 Server (Statefull)
De Router Advertisement Daemon (RADVD) stuurt periodiek router advertisement berichten naar de locale ethernet LAN zijde en wanneer een node hierom vraagt wordt een router sollicitation bericht verstuurd. De berichten zijn vereist voor IPv6 stateless autoconfiguratie.

De DHCPv6 server kan IPv6 adressen toewijzen aan werkstations met een start/end IPv6 adres configuratie.