Case tag based VLAN 3900-2960

In onderstaande case is de Vigor 3900 als voorbeeld genomen; de Vigor 2960 kan hiervoor ook gebruikt worden.

Achtergrond
In een groeiend aantal organisaties worden Virtuele Local Area Netwerken (VLAN’s) toegepast om data te scheiden binnen één groot Local Area Netwerk (LAN). In deze case study wordt ingegaan op de inrichting van een dergelijke VLAN op basis van tags, ook wel ‘tag based VLAN; genoemd. Middels tag based VLAN kunnen meerdere LAN segmenten worden gecreëerd. Hierdoor kunnen meerdere bedrijven worden aangesloten op één DrayTek router en kan elk bedrijf werken met zijn eigen IP-subnet en DHCP server.

Case
Verzoek
Wij zijn de ICT-beheerder van een bedrijfsverzamelgebouw, waarin meerdere bedrijven gebruik gaan maken van één glasvezellijn van 200Mbps simultaan. Momenteel zijn twee bedrijven gestart met hun activiteiten, die nu bij elkaar in het LAN netwerk zitten, wat eigenlijk niet de gewenste situatie is. Hoe kunnen we deze case het best vormgeven en welke apparatuur is hiervoor nodig? Voor de volledigheid. We willen ook een IP cameranetwerk plaatsen en IP telefoontoestellen op de werkplek.

Oplossing
Aangezien zich meerdere bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw gaan huisvesten, is een schaalbare oplossing van belang. Gezien de doorvoersnelheid op glasvezel en de integratie van een IP cameranetwerk en IP telefoontoestellen zijn de Vigor 3900 in combinatie met de VigorSwitch G2260 en VigorSwitch P2261 de DrayTek producten waarmee deze case eenvoudig kan worden uitgerold. Om de bedrijfsnetwerken op een mooie manier van elkaar te scheiden en flexibel te blijven voor de toekomst passen we tag based VLAN toe. Allereerst starten we met het scheiden van de subnetten van de bedrijven met daarbij elk hun eigen DHCP server. 

 

Aansluitingen

De Vigor 3900 wordt aangesloten op het internet via Glasvezel. Op LAN poort 1 wordt middels een ethernetkabel de VigorSwitch G2260 aangesloten en op LAN poort 2 de VigorSwitch P2261.

VLAN tag
In de Vigor 3900 worden een viertal VLAN ID’s gecreëerd.

VLAN 10 voor het datanetwerk van bedrijf 1
VLAN 11 voor het datanetwerk van bedrijf 2
VLAN 20 voor het cameranetwerk
VLAN 21 voor het telefonienetwerk

In de VigorSwitches worden de VLAN ID’s gekoppeld aan één van de LAN poorten. Zo krijgt de VigorSwitch G2260 op LAN poort 1 t/m 10 VLAN 10 en krijgt LAN poort 11 t/m 20 VLAN 11.
De VigorSwitch P2261 krijgt op LAN poort 1 t/m 10 VLAN 20 en krijgt LAN poort 11 t/m 20 VLAN 21 toebedeeld.
Op deze wijze krijgt een computer in LAN poort 5 op basis van VLAN 10 een IP adres uitgedeeld uit zijn eigen DHCP reeks. In dit geval een IP adres uit de 192.168.1.0/24 reeks.

Voor een volledig overzicht volgen hieronder de IP subnetten en VLAN’s die voor deze case kunnen worden toegepast.

DrayTek Vigor 3900
- VigorSwitch G2260 

 

- VigorSwitch P2261

Meer info

Mocht u vragen hebben over deze case of heeft u een eigen case waar u graag meer informatie over wilt, stuur dan een e-mail naar sales@draytek.nl.

Handleiding

Er is over deze case een handleiding beschikbaar met een volledig configuratie voorbeeld.

Klik hier voor deze handleiding